DOLAR 18,6329 -0.02%
EURO 19,4193 0.02%
ALTIN 1.047,64-0,38
BITCOIN 301356-2,12%
Kayseri

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

İşte 6’lı masanın anayasası! Seçimi kazanırlarsa cumhurbaşkanından bir yetkiyi alacaklar

İşte 6’lı masanın anayasası! Seçimi kazanırlarsa cumhurbaşkanından bir yetkiyi alacaklar

on

ABONE OL
Kasım 28, 2022 18:30
İşte 6’lı masanın anayasası! Seçimi kazanırlarsa cumhurbaşkanından bir yetkiyi alacaklar
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Altı siyasi partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi kamuoyuna tanıtıldı. Teklifin “Genel Gerekçe” kısmında, “Bu anayasa değişikliğinin gayesi, Türkiye‘de idarede keyfiliğe yol açan, anayasal hak ve hürriyetleri teminatsız bırakan, hukuk devleti düzeneklerinin tamamını aşındıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yürürlükten kaldırmak ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişi sağlamaktır” sözleri kullanıldı.

ANKARA’DA TOPLANTI DÜZENLENDİ

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi bugün açıklandı. Ankara’daki tanıtım toplantısına; CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, GÜZEL Parti Genel Lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Lideri Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Lideri Gültekin Uysal katıldı.

PARTİ KURMAYLARI SUNUM YAPTI

Öneri ile ilgili sunumu ise CHP Genel Lider Yardımcısı Muharrem Erkek, DÜZGÜN Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, DEVA Partisi Genel Lider Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Parti Genel Lider Yardımcısı Serap Yazıcı, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel ve Saadet Partisi Genel Lider Yardımcısı Bülent Kaya yaptı.

İŞTE TAM METİN

Anayasa teklifinin, “Hürriyet temel, sınırlama istisnadır. Tereddüt halinde yorum, hürriyet lehine yapılır” tabirlerinin yer aldığı “Önsöz” ve “Genel Gerekçe” kısımlarının tam metni şöyle:

Bugün demokrasi tarihimiz açısından değerli bir gün!

Bizler, 150 yıllık Anayasa geleneğimizde yeni bir sayfa açmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Yarının Türkiye‘sini inşa etmek için toplumu en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak, demokrasi tarihimizde bir birincisi gerçekleştiriyor ve büyük bir adım atarak tam bir mutabakata vardığımız ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Teklifi’ni milletimizin takdirine sunuyoruz.

Anayasa değişikliği teklifimiz, bir toplumsal kontrat taslağıdır. Bu niteliğine uygun olarak değişiklik tekliflerimizi, demokrasinin asli gereği olan çoğulculuk ve uzlaşma unsurları doğrultusunda toplumun tüm bölümleri ile müzakere ettikten sonra seçimlerin çabucak akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağız.

“KÖKLÜ DEVLET VE CUMHURİYET DENEYİMİNİN DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRILDIĞI BİR SİSTEM HEDEFLİYORUZ”

Bizler, demokratik hukuk devletini temelinden zedeleyen ve millet egemenliğini tek bir kişinin iradesine hapsederek kural tanımaz bir keyfiliğe yol açan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı çıktığımız üzere geçmişte uygulanan parlamenter sistemin yanlışlarını ve dar kalıplarını da reddediyoruz.

Reform teklifimizle; geçmişe dönmeyi değil, geçmişin deneyimlerinden istifade ederek istikrarsızlığa ve vesayetçi uygulamalara imkan vermeden, Türkiye Cumhuriyeti’nin esaslı devlet ve Cumhuriyet deneyiminin demokrasi ile taçlandırıldığı bir sistem hedefliyoruz.

1982 Anayasasının 84 hususunda ve 9 kısım başlığı, alt başlık ve unsur başlığında yaptığımız değişiklik tekliflerimizle, faal ve iştirakçi bir yasama; istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme; bağımsız ve tarafsız bir yargı; kurumsal kültürün hakim olduğu bir kamu idaresi ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı içindeyiz.

Amacımız, tüm farklılıklarımızla birlikte “biz” kanısı ile hareket ederek kapsayıcı, kuşatıcı, temel hak ve özgürlüklerin garanti altına alındığı, bireylerin eşit ve özgür vatandaşlar olarak niyetlerini özgürce tabir edebildiği ve istediği üzere yaşayabildiği özgürlükçü demokratik bir Türkiye’dir.

Bu inanç ve kararlılıkla, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Teklifimizi tüm milletimize ve gelecek kuşaklara huzur ve barış getirmesi ümidiyle hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.”

GENEL GEREKÇE

Bu anayasa değişikliğinin hedefi, Türkiye’de idarede keyfiliğe yol açan, anayasal hak ve hürriyetleri garantisiz bırakan, hukuk devleti sistemlerinin tamamını aşındıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yürürlükten kaldırmak ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişi sağlamaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yürütme gücünün tamamını Cumhurbaşkanına sunmak yanında yasama organını zayıflatmış; yargının denetimini Cumhurbaşkanına sunmuştur. Böylelikle devletin birbirinden farklı olması ve birbirini denetlemesi gereken üç temel işlevini tek bir kişinin iradesine bağlı hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hukuk devletinin aşınmasına, anayasal hak ve hürriyetlerin tamamının garantisiz kalmasına yol açmıştır.

“YENİ SİSTEMİN PARLAMENTARİZMİN RASTGELE BİR MODELİ OLMADIĞINI, GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM OLDUĞUNU BİLHASSA VURGULAMAK GEREKİR”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlükten kaldırılarak Kanun-i Esasi’nin kabulünden bu yana benimsenen ve yerleşen parlamenter geleneğe uygun olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilmesi bu sisteminin siyasi ve toplumsal hayatımızda açtığı hasarları aşma yolunda kıymetli bir adımdır. Fakat kurulacak yeni sistemin parlamentarizmin rastgele bir modeli olmadığını, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem olduğunu bilhassa vurgulamak gerekir.

“CUMHURBAŞKANINA TANINAN VETO YETKİSİNİ SONA ERDİRECEKTİR”

Önerimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkisiz kıldığı yasama organının yetkilerini iade ederek bu organı, Ulusal Uğraş yıllarından itibaren devlet ve toplum hayatımızda sahip olduğu güce ve prestije kavuşturmayı amaçlamaktadır.

Bu emelle teklifimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kabul ettiği kanunlar üzerinde Cumhurbaşkanına tanınan veto yetkisini sona erdirecektir. Böylelikle Cumhurbaşkanı, Meclisin kabul ettiği kanunları, evvelce olduğu üzere bir keze mahsus olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iade edecektir. Meclis iade edilen kanunu, dilerse kolay çoğunlukla motamot kabul edebilecektir.

Öte yandan teklifimiz, yasama organına meclis soruşturması ve gensoru üzere hükümeti kontrol yetkilerini tanımakta; parlamentonun hükümeti kontrol vasıtaları ortasında yer alan kelamlı soru yetkisi yine düzenlenmektedir. Gensoru sistemini hükümet istikrarını korumak emeliyle yapan güvensizlik oyuyla birleştirmektedir. Böylelikle hükümeti gensoru yoluyla düşürmekte birleşen parlamento çoğunluğu, yeni hükümetin kurulmasını sağlamadıkça misyondaki hükümetin türel varlığını sona erdiremeyecektir.

“TEK BAŞLI YÜRÜTME MODELİNE SON VERİLECEK”

Diğer taraftan, Başbakan ve bakanlar üzere hükümet aktörlerinin misyonlarıyla ilgili cürümlerinden ötürü hesap verir kılınmalarını sağlayan meclis soruşturması, uygulanabilir, tesirli bir sisteme dönüştürülecektir. Bütün bunlara ek olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin elinden alınmış olan bütçeyi kabul yetkisi, bu yetkinin asıl sahibi olan Meclise iade edilecektir. Böylelikle hükümetlerin hazırladıkları bütçe kanun teklifleri Meclis tarafından kabul edilmedikçe yürürlüğe giremeyecektir. Öte yandan hükümetlerin siyasetlerini Bütçe Kanununun hudutlarına uygun olarak yürütmelerini sağlamak hedefiyle Kesinhesap Kanunu tesirli bir kontrol aracı haline getirilecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yaratılan tek başlı yürütme modeline son verilerek yürütme organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Heyetinden oluşması sağlanacaktır. Devletin başı sıfatıyla temsili misyon ve yetkilere sahip Cumhurbaşkanının; tek başına yapabileceği süreçleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına tabi kılınacaktır.

“CUMHURBAŞKANLIĞINA SEÇİLEN KİŞİNİN MİSYONA BAŞLAMADAN EVVEL PARTİSİYLE İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ SAĞLANACAKTIR”

Öte yandan Cumhurbaşkanlığına seçilen kişinin bir partiye mensup olması halinde vazifeye başlamadan evvel partisiyle ilişiğinin kesilmesi sağlanacaktır. Böylelikle Cumhurbaşkanının tarafsızlığı garanti edilecektir.

Yürütme alanındaki asıl yetkiler, parlamentarizmin tabiatına uygun olarak Bakanlar Konseyine ilişkin olacaktır. Bakanlar Konseyi, izlediği siyasetlerden ötürü parlamentoya karşı kolektif olarak sorumlu kılınabilecektir. Ayrıyeten her bakan, buyruğu altındaki işlerden ötürü kişisel olarak da parlamentoya karşı sorumlu kılınabilecektir.

Hükümet siyasetleri, kolektif bir organ olan Bakanlar Konseyinde müzakere, diyalog ve uzlaşmayla belirlenecek; böylelikle bu siyasetlerin akılcı ve bilimsel temellere dayanması sağlanacaktır. Bu, yürütme organının kişiselleşmesini, keyfileşmesini, akıldışı siyasetlere yönelerek toplumu krizlere sürüklemesini önleyecek değerli bir faktör olacaktır.

Önerimiz, yalnızca bir hükümet sistemi değişikliğinden ibaret değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında bağımsızlığını kaybederek hukukun üstünlüğünün garantisi olmaktan uzaklaşan yargı organı, gerçek bir hukuk devletinin gerektirdiği bağımsızlığına kavuşturulacaktır. Böylelikle yargı organı, Anayasanın ve hukukun üstünlüğünün teminatı haline gelerek vatandaşların anayasal hürriyetlerinin garantisi olma fonksiyonunu yerine getirebilecektir. Bu sayede vatandaşlar, geleceğe inançla bakabilecekleri huzurlu bir ortama kavuşacaklardır.

Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamak hedefiyle yargı mensuplarının ferdî bağımsızlıklarıyla yargı kuruluşlarının kurumsal bağımsızlıklarını garanti eden yenilikler getirilmektedir. Yargı mensuplarının ferdi bağımsızlıklarının garantisi olarak Yargıçlar ve Savcılar Konseyi, iki farklı organ olarak düzenlenmiştir. Böylelikle yargıçların özlük hakları konusunda karar verme yetkisi Yargıçlar Şurası’na, savcıların özlük hakları konusunda karar verme yetkisi Savcılar Şurası’na tanınmıştır. Her iki organın da üye kompozisyonları ve üyelerinin seçiminde izlenen prosedür, bu organların özerkliğini garanti edecek formda düzenlenmiştir.

“BAROLAR BİRLİĞİ’NİN ÖZERK OLMASI SAĞLANACAK”

Öte yandan bu iki organın da demokratik meşruiyet temeline dayanması sağlanmıştır. Yargılama sürecinin temel ögelerinden biri olan savunma makamı, birinci kere, bir anayasa kararıyla düzenlenerek bu makamın tez makamıyla eşit bir statüye kavuşturulması sağlanmıştır. Bu yenilik, hukuk devletinin temel ögelerinden olan adil yargılanma hakkının ve bu hakkın bir modülü olan silahların eşitliği prensibinin garanti edilmesini sağlayacaktır. Bu çerçevede Türkiye Barolar Birliği’nin özerk bir kuruluş olması da sağlanarak savunma makamı güçlendirilmiş; avukatlık mesleğine sahip olması gereken prestij kazandırılmıştır.

Anayasanın ve hukukun üstünlüğünün garantisi olan Anayasa Mahkemesi’nin üye kompozisyonu, üyelerinin seçiminde izlenen sistem, çalışma yöntemleri, sahip olduğu yetkiler tekrar düzenlenmiş; böylelikle Yüksek Mahkemenin kararlarının aktifliği güçlendirilmiştir. Bu amaçla Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı, ağır iş yükü de dikkate alınarak arttırılmış; hala iki daire ve bir Genel Konsey halinde çalışan Mahkemenin dört daire ve bir Genel Heyet halinde çalışması öngörülmüştür.

Anayasanın ve hukukun üstünlüğünü garanti etmek gayesiyle hiçbir yasama tasarrufuna yargı bağışıklığı tanınmamıştır. Böylelikle organik ve işlevsel bakımdan yasama süreci niteliğindeki tüm süreçlerin, Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi öngörülmüştür.

“AYM, HUKUKA AYRILIKTAN KAYNAKLANAN DURUMLARDA DA İNCELEME YAPABİLECEK”

Bireysel müracaatların alanı, toplumsal hakları da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Ferdî müracaatların temelindeki hak ihlallerinin, Anayasa Mahkemesi’nin kontrolüne tabi bir normun hukuka karşıtlığından kaynaklanması halinde Yüksek Mahkeme’ye bu normu denetleme yetkisi de tanınmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin hala mevcut olan yetkilerine ek olarak Yüksek Mahkeme’ye yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirlerinin alanına müdahale eden süreçleri nedeniyle yapılacak müracaatları da inceleme ve karara bağlama yetkisi tanınmıştır.

Yüksek Seçim Konseyi, yerine getirdiği fonksiyona uygun olarak Anayasamızın yüksek mahkemeleri düzenleyen kısmına aktarılmış; iki daire ve bir Genel Konsey halinde çalışması öngörülmüştür. Böylelikle dairelerin alacağı kararlar, itiraz kontrolüne tabi kılınmıştır. Daha da kıymetlisi, Yüksek Seçim Konseyi’nin seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarına ait verdiği kararların, Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak kişisel müracaatlara husus olması sağlanmıştır. Böylelikle seçim sürecinin hukuka uygunluğu teşvik edilmiştir.

“HÜRRİYET TEMEL, SINIRLAMA İSTİSNADIR. TEREDDÜT HALİNDE YORUM HÜRRİYET LEHİNE YAPILIR”

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş önerisi, tıpkı vakitte, anayasal hakların alanını genişleten, bunların teminatlarını güçlendiren yenilikleri de içermektedir. Bu çerçevede, Anayasamızın 12. unsurunun başlığı ‘İnsan onuru, temel hak ve hürriyetlerin niteliği ve bütünlüğü’ formunda değiştirilmiş, hususun birinci fıkrasına insan onurunun dokunulmaz olduğu ve Anayasa nizamının temelini oluşturduğu kararı eklenmiştir. Böylelikle Anayasamızın insan onurunu temel alan bir bakış açısı kazanması sağlanmıştır.

HÜRRİYET TEMEL, SINIRLAMA İSTİSNADIR

Öte yandan, 13. hususa ‘Hürriyet temel, sınırlama istisnadır. Tereddüt halinde yorum hürriyet lehine yapılır’ kararı eklenerek anayasa sistemine hürriyetçi bir ideolojinin hakim olması amaçlanmıştır. Misal biçimde, demokratik bir anayasa nizamının olmazsa olmazı olan tabir hürriyetiyle bu hürriyetten doğan basın hürriyeti üzere hürriyetler daha güçlü garantilere kavuşturulmuştur.

Aynı çerçevede siyasi partilerin söz ve örgütlenme hürriyetleri, daha güçlü garantilere kavuşturularak siyasi partilerin keyfi münasebetlerle kapatılmalarını önleyecek tesirli kararlar getirilmiştir. Siyasi partilerin kapatılmasına ait kararlar, Avrupa İnsan Hakları Mukavelesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve Venedik Komitesi raporları üzere Avrupa Kurulu standartları ışığında, çoğulcu demokrasinin garantisini oluşturacak biçimde yine düzenlenmiştir.

Anayasal hürriyetleri daha teminatlı hale getiren yeniliklerin tamamında Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların gerekleri dikkate alınmıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin taraf olduğu temel hak ve hürriyetlere ait milletlerarası andlaşmaların kanunların üzerinde olduğunu kabul eden 2004 Anayasa değişikliğini yaptırıma bağlayan ve güçlendiren yenilikler önerilmiştir. Bu çerçevede Türkiye’nin taraf olduğu temel hak ve hürriyetlere ait milletlerarası andlaşmalar, kanunların Anayasaya uygunluk kontrolünde başvurulacak ölçü normlara dahil edilmiştir.

Önerimiz, seçimleri takiben Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir Anayasa Değişikliği Teklifine dönüştüğü ve kabul edilerek yürürlüğe girdiği takdirde Türkiye, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerek Anayasamızın 2. hususunda karara bağlandığı üzere insan haklarına saygılı, demokratik, laik, toplumsal bir hukuk devleti olabilecektir.”

Kaynak: ANKA / Aktüel

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP